Viktige driftsmeldinger

11.05.2020 09:52
Folkehelseinstituttet og Norges Bank har i egen uttalelse presisert at det ikke er grunnlag for å hevde at det er større smittefare ved å berøre sedler og mynt enn andre overflater som andre nylig har berørt.

I Nokas følger vi utviklingen av koronaviruset tett og følger de rådene som til enhver tid blir gitt av Folkehelseinstituttet når det gjelder tiltak for å hindre ytterligere smittespredning. Les mer her

I øyeblikket er våre leveranser i liten grad påvirket av koronaviruset, og den daglige driften går tilnærmet som normalt.

Nokas står klar til å kunne bidra med vektere og teknisk personell og vi kan på kort varsel løse små og store sikkerhetsoppdrag som måtte dukke opp rundt om i hele landet. Ta kontakt med oss om vi kan bistå.

Nyheter

Prisregulering fra 01.10.22

Prisene reguleres på bakgrunn av den siste tids renteøkninger.

Les mer

Rune Hegrestad blir ny sjef for Nokas Cash Handling-virksomheten i Norden

 Hegrestad kommer fra rollen som COO (Chief Operation Officer) i Avarn Security Group og tiltrer formelt som admini...

Les mer

Nokas overtar alle DNBs minibanker og innskuddsautomater

Har som mål å gjøre kontanter mer tilgjengelige for forbrukerne i årene som kommer.

Les mer

Nokas gjør strategiske grep for å sikre tilførsel av kontanter til det norske markedet i årene som kommer

Selv om kontantmengden i Norge er relativt stabil, har kontantandelen av totalt antall transaksjoner gått vesentlig ned....

Les mer