Om Nokas

Nokas Verdihåndtering AS kommer av tidligere sammenslåing mellom Nokas Kontantservice AS (hvor Norges Bank var majoritetseier) og Nokas Verditransport AS og er eid av AVARN Security AS (tidligere Nokas AS).

Hver eneste dag er det sedler og mynt til en samlet verdi av mer enn 50 milliarder kroner i sirkulasjon i Norge. Nokas sørger for at banker, næringskunder og forbruker til enhver tid har de kontantene de trenger, og sikrer at sedlene og myntene regelmessig går gjennom grundige ekthets- og kvalitetskontroller.

Som Norges ledende leverandør av produkter og tjenester innen kontanthåndtering, garanterer vi effektive og lønnsomme løsninger knyttet til behandling, kontroll og distribusjon av norske og utenlandske kontanter.

Nokas Cash Handling er markedsleder på verditransport med transportdekning fra Lindesnes i sør til Hammerfest i nord. Med valg av Nokas Cash Handling som leverandør både på transport og telling, vil vi kunne koordinere begge tjenester og opprette ett kontaktpunkt for deg som kunde.

I Nokas Cash Handling tilbyr vi et sikkert og effektivt system for kontanthåndtering. Vi gir dere mulighet til å bruke mer tid på kjernevirksomheten, samtidig som kontantene sikres på en optimal måte og pengene kommer raskest mulig inn på konto. Helt sentralt for oss står arbeidet med å øke sikkerheten, bedre kostnadseffektiviteten, eliminere svinn og styrke likviditeten for våre kunder.

Kort sagt; vi vil gi deg bedre dager.

For å lykkes har vi et stort fokus på produktutvikling og innovasjon. Dette er helt nødvendig for å møte din situasjon i et marked som er i stadig utvikling og endring.

I tillegg til å levere høyeste grad av sikkerhet har vi hovedfokus på å effektivisere alle prosesser fra kassepunktet til deres konto. Dette lykkes vi med fordi vi har høy kompetanse innenfor bankdrift og økonomi, som begge står helt sentralt i moderne kontanthåndtering. Vår forretningsidé handler nettopp om kombinasjonen av disse to; å omgjøre fysiske penger til elektroniske verdier og motsatt – sikkert og effektivt.