Nokas Valuta AS

Omorganisering av valutavirksomheten

Med virkning fra 22. mars 2024 vil Nokas Verdihåndtering AS gjennomføre en omstrukturering av selskapets valutavirksomhet. Omstruktureringen vil innebære at valutavirksomheten fisjoneres ut i eget heleid datterselskap av Nokas Verdihåndtering AS.

 

Det nye valutaselskapet, Nokas Valuta AS, har konsesjon til å drive valutavirksomhet fra Finanstilsynet.

 

Gjeldende avtalevilkår med Nokas Verdihåndtering AS for kjøp og salg av valuta videreføres uendret av Nokas Valuta AS. Øvrig tjenester vil være uendret og betjenes av Nokas Verdihåndtering AS som i dag.

 

Spørsmål knyttet til dette kan rettes til vårt kundesenter på post@nokas.com.