Visjon og verdier

Vi bryr oss

"Vi bryr oss" er en oppsummering av verdiene Nokas står for. Disse verdiene kommer til syne i kvaliteten på våre produkter og tjenester, samt alle våre ansattes opptreden.

 

  • Vi bryr oss om helse, miljø og sikkerhet
  • Vi bryr oss om kvalitet
  • Vi bryr oss om etikk og moral
  • Vi bryr oss om hverandre

Vår evne til å skape verdier avhenger av en høy etisk standard, hvor vi ønsker at Nokas Cash Handling skal være en sentral aktør og pådriver i verdihåndteringsbransjen.

Vårt kundeløfte, "Vi bryr oss", er en forlengelse av våre fire kjerneverdier:

  • Handlekraft
  • Engasjement
  • Pålitelighet
  • Samarbeid

Disse verdiene er en viktig rettesnor i vår virksomhet, og danner grunnlaget for alle våre avgjørelser, tjenester og produkter. Internt skal kjerneverdiene bidra til å holde oss på riktig og stø kurs mot vår forpliktelse til kundene.