Ny tekst på DNB oppgjør

Vi har lyttet til deres innspill og forenkler teksten på kontoutskriften, i første omgang for kunder med DNB konto.

Som følge av endrede krav i EUs betalingstjenestedirektiv og anti-hvitvask bestemmelser gjorde Nokas Verdihåndtering AS endringer i betalingsløpet før julen 2022. Basert på tilbakemeldingene fra kundene vil vi foreta noen mindre justeringer i disse transaksjonene. Teksten på oppgjørstransaksjonene vil følge dette formatet:

[KKTekst: 11 tegn] B:[Butikknummer: 8 tegn] P:[Posenummer: 10 tegn]

Det vil kunne forekomme manuelle transaksjoner der det ikke er aktuelt med posenummer, f.eks. tilbakeføring ved annuellert bestilling. Disse transaksjonstekstene vil ha følgende format:

[KKTekst: 11 tegn] [Beskrivelse: 23 tegn]

Merk at tekstene vil kunne leses maskinelt både ved bruk av faste posisjoner eller ved bruk av søketekst («B:» og «P:»).

Endringene trer i kraft for oppgjør som mottas fra og med mandag 6. mars.

De kvitteringer eller bokføringsfiler (CER, XML osv) som du mottar fra Nokas Verdihåndtering AS vil være uendret.

 

Dersom dere har spørsmål til endringen eller ønsker en mer detaljert beskrivelse så kan dere kontakte vårt kundesenter per e-post til post@nokas.com med emnefelt «Endring DNB» eller på telefon +47 915 02580.