Kontanttjenester for bank

Fra enkle kontanthåndteringstjenester til full outsourcing

autoCash Bank

Utkontraktering av automatdrift

Banknøytrale kontantautomater

Nokas overtar og etablerer minibanker

coreCash for bank

Fra verditransport til verdiøkende tjenester

Service kontantautomater

Teknisk service på kontantautmater med fix-tid

Valutatjenester til bank

Nokas gjør valuta tilgjengelig for alle

Kontanttjenester for bank

Fra verditransport og nattsafetjenester til full outsourcing av kontantautomater

Nokas tilbyr en rekke tjenester til bank- og finanssektoren, blant annet helhetlige kostnadseffektive tjenester innenfor verditransport, kontanthåndtering og valutasalg, samt leveranse av kontantautomatløsninger for banker og bankens næringskunder. Moderne bankdrift er i stadig forandring og bankene etterspør mer avanserte tjenester for utkontraktering av tjenester. Nokas har siden 2001 vært leverandør til Norges Bank og ivareater deres produksjon knyttet til kontantdistribusjon. 

Vi er stolte over å kunne tilby total drift av bankens kontanttilbud og kan sette opp en løsning for kontanttjenester som gir publikum et fullverdig tilbud selv om banken ikke er fysisk til stede i området.

Nokas ble i sin tid ble etablert av Norges Bank og de største bankene og besitter en høy bankfaglig kompetanse. Vår kunnskap om økonomiske transaksjoner og flytting av verdier har vi brukt til å etablere et tjenestetilbud tilpasset landsdekkende kontanthåndtering i moderne bankdrift, bygget for å ivareta bankenes krav til kvalitet, sikkerhet samt myndighetenes forsyningsplikt av kontanter.

I Nokas bidrar vi med vår kunnskap og våre ressurser ved å tilby banker kostnadseffektive løsninger på kontantområdet samt fremtidige løsninger for banknøytral kontantdistribusjon. Vårt fokus er flyttet fra enkeltstående tjenester til helhetlige løsninger, og vi vil fortsette å utvikle spesialiserte tjenester i takt med våre kunders endrede behov.

Vi bistår bankene med:

 • coreCash
  Tradisjonell verdihåndtering der Nokas betjener bankenes kontorer med tilførsel av norske kontanter og valuta samt fylling/tømming av automater. Opptelling av nattsafeoppgjør for bankens næringskunder der Nokas kan tilby verdiøkende tjenester som tidligkreditering og gebyrbelastning av bankens næringskunder, på vegne av banken. For de som ønsker å outsource tjenesten har Nokas god erfaring i å overta nattsafetjenesten fra banker.
 • Service på kontantautomater
  Nokas utfører tjenester for første og andre linje service på alle automattyper for bank der vi benytter oss av våre partnere Fujitsu/Visma Exso og Diebold Nixdorf AS. Minibanker, innskuddsautomater og resirkuleringsautomater ivaretas med en landsdekkende teknisk apparat med avtalte fix-tider.
 • autoCash Bank
  Total drift av kontantautomater der Nokas har ansvar for alle tjenester knyttet til automaten med en avtalt SLA (service level agreement) som følges opp mellom partene gjennom løpende rapportering.
 • Banknøytrale automater (IAD – independent ATM deployer
  Nokas eier og drifter nærmere 1000 minibanker i Skandinavia, hvorav 300 befinner seg i Norge. Vi er en bankuavhengig aktør i markedet, og nest størst i Skandinavia på antall utplasserte kontantautomater. For banker som ønsker at sine minibanker skal drives videre med en annen aktør vil Nokas være en perfekt partner siden banken samtidig får tilgang til Nokas portefølje av automater i det norske markedet.

Kontakt oss

Hvis du vil bestille eller trenger å vite mer - fyll inn dine kontaktopplysninger så vil vi kontakte deg så raskt vi kan.