FAQ - Ofte stilte spørsmål

Nedenfor har vi besvart spørsmål vi ofte får fra våre kunder. Nøl ikke med å kontakte vårt kundesenter om du føler deg usikker eller har andre spørsmål til oss. 

FAKTURA:

Hvorfor er det differanse mellom kontrakt og faktura?
Det kan være at vi har fakturert for et uregelmessig tidsintervall. Vi oppfordrer deg til å kontrollere perioden som er fakturert. Har du fortsatt spørsmål, ta kontakt med oss på 915 02580 innvalg 4 – 1.

 

Hvordan unngår jeg gebyrer på innlevert oppgjør?
Nokas gebyrlegger feil på innlevert oppgjør, som et ledd i å sikre en effektiv prosess. Dette fører til en raskere behandling for alle våre kunder. Les veiledningen under, slik at du slipper å bli gebyrbelagt.

  1. Ved webregistrering - bruk egendeklareringsposer du har mottatt fra Nokas for deponering av dagsoppgjør. For sikkerhets skyld, ber vi deg fylle ut feltene på posen før deponering. Gamle poser med bilag og bilagslomme kan ikke benyttes for kunder som webregistrerer.
  2. Pass på at sedlene legges godt ordnet uten bretter, legg (en brettet seddel rundt andre sedler) eller strikk/bilders o.l. i posen. Da kan vi behandle oppgjøret effektivt uten at det utløses gebyrer.
  3. Register oppgjøret med korrekt posenummer og deponer posen i safen umiddelbart. Registrering av poser som ikke leveres vil utløse gebyrer. 
  4. Manuelle bilag som ikke inneholder følgende data gebyrlegges som mangelfullt utfylte bilag: Kontonummer, butikknummer (der det er inngått avtale med flere butikker med samme kontonummer) og totalsum. (Se korrekt måte å fylle ut manuelle bilag) 
  5. Nattsafeposer med bilag lagt inn i posen blir gebyrlagt.
  6. Alle bilag skal legges i lommen på utsiden av bilagsposen. Dersom bilaget er for stort kan det brettes før det legges i. Strekkode skal rives av og legges i den lille lommen øverst på posen før denne limes igjen.
  7. Valuta kan leveres sammen med NOK. Ved levering av manuelle bilag må det hukes av for valuta på selve bilaget. Ved webregistrering registreres valutaen i kundeportalen.

 

 

VERDIHÅNDTERING:

Jeg ønsker å bestille veksel hos Nokas, hvilke muligheter har jeg?
Bestilling av veksel krever at du har inngått avtale om veksellevering med transport. Dersom du ønsker et uforpliktende tilbud, ta kontakt med oss på 915 02580, innvalg 2. Er du allerede kunde hos oss, bestilles veksel enklest via kundeportalen. Dersom du ikke har tilgang til denne, eller opplever tekniske problemer, send bestillingen skriftlig via kontaktskjema.

Gjelder det hastebestilling, anbefaler vi at du i tillegg ringer til kundesenteret vårt på 915 02580, innvalg 4 – 2. Ha da gjerne saksnummeret til bestillingen klart. Saksnummer får du automatisk i retur når du sender en sak via kontaktskjemaet vårt.

Hvordan fungerer den nye kundeportalen?
Nokas kundeportal er et godt valg som gir deg økt kontroll over de daglige oppgjørene fra din bedrift og enkel tilgang til bestilling av veksel. Ny kundeportal vil erstatte dagens portal for bestilling av veksel og registrering av kasseoppgjør. Dagens portal vil være tilgjengelig ut 2017, den kjennetegnes ved at du logger på med kundenummer som brukernavn.  Ny portal er tilnærmet lik i layout og bruk, men har flere funksjonaliteter og økt sikkerhet ved bruk av personlig brukernavn og passord. Det er også mulig å bestille rekvisita via ny portal.

For de som har avtale om vekselbestillinger, benyttes portalen for bestilling av sedler og mynt. Bestilling av veksel krever at du har inngått avtale om veksellevering med transport. Du logger inn med epostadresse som brukernavn, og passordet du skal ha mottatt av oss automatisk da brukeren din ble lagt til.

Dersom oppgjør skal leveres, registreres enkelt posenummer og valører i portalen, før du legger egendeklareringsposen i safen. Vi anbefaler at du leser vår veiledning for å unngå gebyrer for feil ved innlevering.

I kundeportalen ligger en mer detaljert brukerveiledning. Vi anbefaler alle nye brukere å sette seg godt inn i denne for best mulig benyttelsene av tjenestene våre. Last ned brukermanual her

Hvordan kan jeg få tilgang til den nye kundeportalen for Verdihåndtering?
Send bestillingen skriftlig via kontaktskjema. Velg «Kundeportal» i nedrekksmenyen øverst på startsiden. Oppgi kundenummer, kontaktperson, e-post og mobilnummer når du bestiller Nokas Kundeportal. Det er ingen kostnader knyttet til opprettelse av konto på kundeportalen.

Dersom du ikke har en avtale med Nokas, må vi først opprette en avtale med deg. Velg i tilfelle «Er ikke eksisterende kunde» i nedrekksmenyen når du sender inn bestillingen via kontaktskjema.

Jeg skal logge på Kundeportalen første gang, men kommer ikke inn?
Husk å bruke epostadresse som brukernavn. Passordet må endres ved første pålogging. Det kan være noen spesielle tegn i det midlertidige passordet, så vi anbefaler å kopiere passordet over til feltet for «passord», for å sikre at alle bokstaver/tall/spesialtegn blir riktig. Forsk eventuelt å resette passordet ditt. Se kundeportalveiledningen.

Jeg har resatt passordet mitt, men mottar ikke mailen med nytt passord? Vi har opplevd at kunder melder om at eposten kommer i «spam» filteret. Så sjekk der først. Dersom du har forsøkt flere ganger uten at det kommer fram noe mail, ta kontakt med vårt kundesenter på 915 02580, innvalg 4 – 2. Se kundeportalveiledningen

Tjenesten «innlevering av nattsafeposer med manuelle bilag» vil fases ut, hva nå?
Nokas har tilrettelagt slik at alle kunder kan registrere sine oppgjør elektronisk på Nokas kundeportal. Med kundeportalen oppnår du en mer effektiv innlevering. Nøkkelinfo om din bedrift er forhåndsregistrert, du får sporbarhet på alle innleveringer, samt historikk på alle tidligere innleveringer.

Tjenesten «innlevering av nattsafeposer med manuelle bilag» vil fases ut. For å unngå ekstra gebyr på kr 25,- per innleverte pose fra 1. januar 2018, må du bestille tilgang til kundeportalen. Tilgangen bestiller du du via kontaktskjema. Velg «Kundeportal», og oppgi kundenummer, kontaktperson, e-post og mobilnummer når du bestiller. Det er ingen kostnader knyttet til opprettelse av konto på kundeportalen. NB! Vi gjør oppmerksom på at poser for elektronisk innlevering må benyttes. Du vil motta nye poser til standard pris når du blir registrert som kunde i Nokas Kundeportal. Posen med oppgjørsinformasjon må registreres på Nokas Kundeportal før den leveres.

Jeg får logget på Kundeportalen, men får ikke trykket for å bestille veksel fordi knappen er «grå»?
Dette betyr enten at du ikke har transportavtale med Nokas, eller at du nå må logge inn via den nye kundeportalen Nokas Cash Portal.

Dersom du ønsker et uforpliktende tilbud veksellevering med transport, ta kontakt med oss på 915 02580, tast innvalg 2.

Hvordan bestiller jeg rekvisita (bilag, poser, plomber)?
Dersom du benytter ny kundeportal for registrering av oppgjør, kan den også benyttes for å bestille rekvisita. Dersom du opplever teknisk feil eller ikke har tilgang til den nye portalen, ber vi om at bestillingen sendes skriftlig via kontaktskjema.

Tilgangen til ny kundeportal bestiller du eventuelt også via kontaktskjema. Velg «Kundeportal», og oppgi kundenummer, kontaktperson, e-post og mobilnummer når du bestiller. Det er ingen kostnader knyttet til opprettelse av konto på kundeportalen.

Jeg har registrert oppgjørspose feil i portalen, hva gjør jeg?
Dersom du har registrert feil beløp på et posenummer, må posen slettes fra portalen. Huk av for posen det gjelder, trykk slett og følg instruksjonene. NB! Gammel pose må kastes. Pengene må legges over i en ny pose, som må registreres på nytt i henhold til vanlig prosedyre.

Dersom posen allerede er droppet i safe eller levert til vekter, får ikke Nokas korrigert beløpet. I dette tilfelle, gi beskjed til egen regnskapsfører angående avviket. Nokas godskriver kunde det opptalte beløpet.

Vi trenger å flytte en safe, hva gjør vi?
Dersom safen er levert av oss, send en skriftlig bestilling i god tid via kontaktskjema.

 

ØVRIGE SPØRSMÅL:

Minibanken slukte kortet mitt, hva nå?
Dersom minibanken har slukt kortet ditt, må du ta kontakt med banken din for å bestille nytt kort. Kortet som er igjen i minibanken vil bli makulert.

Jeg mottok kun deler av beløpet jeg tok ut?
Dersom du opplever et ufullstendig uttak, og benyttet et vanlig debet kort kan du ta kontakt med kundesenteret vårt hverdager mellom 0900-1500. Ring 915 02580, innvalg 3 – 1. Vi kontrollerer avviket, og fører tilbake pengene som ble trukket tilbake i maskinen. 

NB!
Ble kredittkort benyttet, er det din egen bankforbindelse som må bistå deg videre. Dette får ikke kundesenteret til Nokas bistått deg med å løse.

 

Jeg ønsker å reklamere på en vare eller tjeneste, hvordan går jeg fram?
Vi ønsker at reklamasjon/klage sendes skriftlig via kontaktskjemaet vårt. Dette korter ned vår saksbehandlingstid, samt at vi er sikre på at all informasjon kommer med.

Oppsigelse av avtale
Alle oppsigelser må sendes skriftlig til oss via kontaktskjema Velg «Oppsigelse» i nedtrekksmenyen.

GDPR
Nokas er i en prosess nå hvor vi reviderer vårt malverk på dette opp mot de nye EU kravene stilt i GDPR forordningen. Vår ambisjon er at vi skal ha signert ny databehandleravtale med alle våre næringskunder. Les mer om GDPR