Nokas overtar minibanker fra banker som ønsker å fokusere på egen kjernevirksomhet

Kontakt oss

Totaldrift av bankens kontanttilbud gjennom banknøytrale løsninger

Nokas overtar og etablerer minibanker

 • Utplassering av minibank i butikker, kjøpesenter og handelsgater

 • Overtagelse av minibank og nattsafe fra banker

 • Minibank gir økt kundeservice og reduserer behovet for veksel

 • Nokas ønsker å utplassere minibanker der folk ferdes

I dag drifter Nokas nærmere 1000 minibanker i Skandinavia, hvorav 300 befinner seg i Norge. Vi er en bankuavhengig aktør i markedet, og er nest størst i Skandinavia. Kundene våre nyter godt av inntektsfordeling basert på bruk av minibankene samt reduksjon i etterspørsel av uttak i butikker.

Nokas vil kunne overta bankens automater (ATM) og implementerer disse i Nokas egen automatportefølje. Automatene vil da bli merket om til Nokas og inngå i Nokas sin portefølje av ca 300 minibanker og ca 100 døgnsafer. Banken kan da henvise til Nokas minibank- og døgsafeportefølje som sitt alternativ i markedet.

Intensjonen bak løsningsforslaget er å bistå banken til en fremtid hvor både banken kan gå fra en situasjon hvor kontanttilbudet er et delvis bransjeansvar, og delvis et ansvar til den enkelte bank – til en situasjon hvor hver bank enkelt kan tilpasse sin kontantvirksomhet basert på løpende etterspørsel og synergier i felles infrastruktur.

Vi mener at banknøytrale automater er et godt alternativ for å ivareta:

 • Myndighetskrav samtidig som banken opprettholder full styringsrett og sikrer at banken kan fokusere på egen kjernevirksomhet, med mulige synergier på tvers av all nasjonal infrastruktur
 • Forenklet forvaltning av kontantområdet gjennom ėn avtalepart og en enkel prismodell
 • Samlet sett bedre økonomi for kontantområdet gjennom reduksjon av interne driftskostnader
 • En total kontanttjeneste som fokuserer på sluttbrukers opplevelse (samlet SLA for alle leveranser)

Minibank til butikker og handelspartnere

Nokas utplasserer egne minibanker til butikker og kjøpesenter

Med tilbud om minibank får du mer å by på og gir dine kunder en forbedret handleopplevelse. Det eneste du trenger å gjøre er å finne et egnet sted for plassering. Nokas ordner resten.

Med tilbud om minibank får både eksisterende og nye kunder nok en motivasjon til å besøke din virksomhet. Når de først er kommet inn for å ta ut penger er sjansen stor for at turen kombineres med annen handel. Vi tilbyr også valuta i våre minibanker dersom det er ønskelig. På visse steder øker dette interessen for minibankene og øker kundetilstrømningen betraktelig.

Kundene får tilfredsstilt sine behov, og du gir dem en forbedret kundeopplevelse.

Nokas tar totalansvar for minibanken som utplasseres. Vårt driftssenter overvåker automaten, og vi tar alt ansvar for å etterfylle med penger og utfører nødvendig service.

På den måten sikrer vi at minibanken er klar til bruk når kundene er der.

Minibanken er en god utnyttelse av små, ledige arealer, og den reduserer behovet for å tilby cash back i butikkene, og med det, kostbar ekstrabestilling av veksel.

Minibanken kan tilpasses dine behov både når det gjelder plassering og tilgang på utenlandsk valuta. Frittstående automater har store flater som kan benyttes til annet markedsbudskap til publikum.

Gjennom vårt eierskap til minibanker, kjenner vi bankenes strategi om en avvikling/reduksjon av antall minibanker i Norge. Nokas derimot, mener at behovet for kontanter i markedet er der både nå og i uoverskuelig framtid.

Nokas har et eget driftssenter som kontinuerlig overvåker alle minibanker og sørger for vedlikehold og etterfylling av kontanter. Vi har også bred erfaring med tilpassing og plassering av minibank i kundens miljø der vi samarbeider med gårdeier, arkitekt eller andre involverte om best egnet plassering.

FORDELER:

 • minibank generer kundebesøk
 • minibank gir økt kundeservice
 • minibank reduserer behovet for kjøp av veksel
 • minibank øker omsetningen
 • tips oss gjerne om nye lokasjoner for minibank
Nokas IAD ATM plattform i Norge, Sverige og Finland har i dag en multi vendor SW og processing løsning fra EVRY, med tilhørende innløsning av internasjonale kort fra Teller, innløsning av BankAxept via Sparebanken Sogn & Fjordane og DCC tjenester fra FTT.

Kontakt oss

Hvis du vil bestille eller trenger å vite mer - fyll inn dine kontaktopplysninger så vil vi kontakte deg så raskt vi kan.