Reisevaluta til etthvert behov

Nokas gjør valuta tilgjengelig for alle

  • Reisevaluta for de fleste valutaslag og valører
  • Nokas leverer valuta til banker og bedriftskunder
  • Nokas mottar valuta fra butikkoppgjør og overfører i NOK til bankkonto

Nokas tilbyr alle valutaslag og valører som i dag etterspørres på det norske markedet, både til norske banker så vel som til bedriftskunder.

Vi tar imot valuta i butikkoppgjør og veksler til norske kroner etter gjeldende kurs og priser. Vi tilbyr også valuta i våre minibanker dersom det er ønskelig.

Nokas leverer valuta til alle bankkontor over hele landet. Siden vi er en stor leverandør av reisevaluta, kan vi tilby gode vilkår til alle våre kunder.

Valuta når du trenger det

Vi lagerfører de aller fleste valutasorter etter prognoser over forventet omsetning. Det er svært viktig for oss å alltid være leveringsdyktige. Dersom det skulle oppstå en situasjon hvor vi ikke er leveringsdyktige på en enkelt valør, tar vi umiddelbart kontakt med deg for å løse situasjonen best mulig og om ønskelig fordele bestillingen på andre valører.

Landsdekkende leveranse

Nokas leverer valuta til alle bankkontor over hele landet. Vår elektroniske valutatjeneste gjør bestilling av reisevaluta enklere for bankene, selv om det også er mulig å bestille per e-post. Vi har store lager av reisevaluta ved våre tellesentraler til enhver tid, og tett samarbeid med utenlandske banker gjør at vi også har enkel tilgang til mer eksotiske valutaer og valører.

Kontakt oss

Hvis du vil bestille eller trenger å vite mer - fyll inn dine kontaktopplysninger så vil vi kontakte deg så raskt vi kan.