Vision och värderingar

Ledande leverantör

Nokas vision är att bli Europas ledande totalleverantör av trygghet för människor och värden.

 

Visionen är en viktig del för alla bolagets funktioner, tjänster och produkter. Vi gör vårt yttersta för att säkerställa att vi lever upp till visionen inom alla arbetsområden. 

Våra värderingar

Våra fyra värdeord är en naturlig del i vårt dagliga arbete och vägleder oss i allt vi gör:

  • Handlingskraft
  • Samarbete
  • Pålitlighet
  • Engagemang

Dessa värdeord ska alla medarbetare inom koncernen känna till och de fungerar som riktlinje för hela verksamheten.