Kundlöfte och samhällsansvar

Vi bryr oss

Nokas bryr sig om våra medarbetare och vår omvärld. Det betyder att alla som jobbar i bolaget ska bry sig. Allas arbetsinsats, alla riktlinjer och avtal ska ha sin utgångspunkt i Nokas kundlöfte – Vi bryr oss!   

Vårt kundlöfte

  • Vi bryr oss om hälsa, miljö och säkerhet
  • Vi bryr oss om kvalitet
  • Vi bryr oss om etik och moral
  • Vi bryr oss om varandra

Certifieringar
Vi tar hänsyn till miljön och flera av bolagen i den svenska delen av koncernen är certifierade enligt ISO 14001. Inom koncernen i övrigt möter vi lokala krav på certifikat som är tillämpliga för vår verksamhet.

Nokas mål för miljöarbetet är att begränsa påverkan på den yttre miljön som orsakas av företagets verksamhet, produkter och tjänster så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Vi ser miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar och vill bidra till en hållbar utveckling i samhället. Nokas värdegrund baserar sig på ett socialt och samhälleligt ansvarstagande och är helt i linje med vårt kundlöfte "Vi bryr oss".

Rätt kvalitet innebär för oss att fullt ut tillfredsställa kundens behov, krav och förväntningar, samtidigt som hänsyn tas till övriga intressenters krav vad gäller miljö, säkerhet, arbetsmiljö och lönsamhet.

Divisionerna Nokas Security och Safety är certifierade enligt ISO 9001, men vi bedriver ett internt arbete med kvalitetsfrågor inom hela bolaget och vi strävar mot att certifiera hela Nokas verksamhet. Nokas Security är även certifierade enligt AFS 2001:1, arbetsmiljö. Larmcentralerna är certifierade enligt SSF 136:4.

Nokas samarbetar med UNICEF

Nokas stödjer UNICEFs arbete, världens största organisation för barn.

Över hela världen kämpar UNICEF i regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar för att varenda barn ska få den barndom som de har rätt till. Med 193 FN-länder i ryggen verkar Unicef för att modernisera hälsoverksamhet, skolväsendet och förbättrar levnadsvillkoren för miljoner barn världen över. Varje dag. År efter år.

Se även