Automatservice med fokus på brukeren

Publikum setter stor pris på automatiserte tjenester, men har svært lav toleranse for feil ved løsningen. Derfor tilbyr Nokas hyppig, regelmessig og profesjonell service på minibanker og andre automatiserte tjenester.

Vi tilpasser oss

Nokas tilbyr flere typer serviceavtaler (SLA) som sikrer riktig kvalitet på hvert enkelt brukersted. Nokas Cash Handling disponerer et eget serviceselskap som drifter teknisk støtte til kontantautomater for bank og næring. Rutinene og metodene vi bruker, er grundig utarbeidet for å sikre at kontantautomatene fungerer som de skal uten at vi bruker unødig kapasitet på drift og vedlikehold.

Kontakt oss

Hvis du vil bestille eller trenger å vite mer - fyll inn dine kontaktopplysninger så vil vi kontakte deg så raskt vi kan.