Åpenhetsloven

CSR og Åpenhetsloven

Åpenhetsloven har til hensikt å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold under produksjon av varer og levering av tjenester, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon om hvordan virksomheten håndterer negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold.

 Åpenhetsloven stiller krav til større virksomheter lokalisert i Norge eller som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor landet og omfatter derfor for Avarn Security Group Holding AS, Avarn Security Group Invest AS, Avarn Security Group AS, Avarn Security Holding AS, Avarn Security AS, Avarn Security Service AS, Avarn Security Aviation AS, AS Skan-Kontroll, Nokas AS og Nokas Verdihåndtering AS. I vår felles redegjørelse kan du lese mer om hvordan vi etterlever de krav som åpenhetsloven stiller.

Signert redegjørelse for åpenhetsloven