Nokas overtar alle DNBs minibanker og innskuddsautomater

Har som mål å gjøre kontanter mer tilgjengelige for forbrukerne i årene som kommer.

DNB Bank ASA overdrar 86 minibanker og innskuddsautomater til en erfaren og profesjonell aktør i det nordiske markedet. Fra før av har Nokas rundt 260 egeneide minibanker i Norge og totalt nærmere 1400 i Norden. I tillegg drifter Nokas rundt 800 minibanker for andre aktører. Etter overdragelsen forsterker Nokas sin posisjon som den ledende aktøren på minibanker i Norge og blir dermed en viktig premissgiver for å opprettholde og videreutvikle et godt tilbud av kontantløsninger.

Direktør for Nokas ATM Thomas Ohlsson forteller at det norske bankmarkedet ser etter andre og mer effektive løsninger for drift av sine kontantautomater samtidig som det er et ønske om å øke tilgjengeligheten og tilbudet til sine kunder.
Han peker også på et uttalt ønske fra norske finansmyndighetsorganer hvor bankbransjen bes om å ta et initiativ til en felles innskuddsplattform, slik man allerede har når det gjelder uttak fra minibank. Han er glad for avtalen som nå er inngått med DNB. I denne ligger det en felles forpliktelse om å utvikle en løsning som på sikt kan tilbys bredt til det norske bedrifts- og privatmarkedet.

- Samtalene med DNB har vært konstruktive og løsningsorienterte der begge parter ser muligheter til å kunne realisere sin ambisjon om å tilby flere muligheter for uttak og innskudd av kontanter til norske bankkunder. Kundene vil fortsatt være kunde av sin bank og følge sitt allerede etablerte kundeforhold til banken, men ved at Nokas nå overtar ansvaret, er kundene sikret et tilstrekkelig tilbud i et langsiktig perspektiv, sier Thomas Ohlsson.

For mer informasjon:
Kontakt Thomas Ohlsson, telefon +46 73 60 09 559 eller mail thomas.ohlsson@nokas.com