Nokas har stengt minibanken hos NPT Event

Etter at politiet under en razzia for snart 2 uker siden avdekket ulovlig pokerspill i lokalene til NPT Event i Oslo, har Nokas stengt minibanken i påvente av politiets videre etterforskning. Under razziaen pågrep politiet flere personer som de mistenker for ulovlig pokerspill.

Nokas har i ett års tid hatt en kommersiell avtale med NPT Event om utplassering av en minibank i deres lokaler. NPT Event er registrert i Brønnøysund, og oppgav å drive med ulike firmaarrangement, teambuilding, samt ulike events og turneringer da avtalen ble signert.

Før Nokas plasserte ut minibanken ble det blant annet foretatt en rekke sikkerhetsmessige vurderinger. I tillegg ble det også innhentet nødvendig firma- og kredittinformasjon. Alt ble funnet i orden før avtalen ble inngått.

- Vi ser alvorlig på at politiet har avdekket kriminell aktivitet i lokalet hvor vi har en av våre minibanker stående, sier konserndirektør Peter Wesenberg i Nokas Cash Handling. Minibanken er nå stengt for uttak. Vi er opptatt av at kontanter fra våre automater ikke brukes til ulovlige formål. Hvorvidt det har skjedd her, vet vi enda ikke. Det må politiets etterforskning vise.

Strenge rutiner

Nokas har nærmere 1500 egne minibanker plassert i Norge og Norden på sentrale steder der folk ferdes. I tillegg drifter Nokas minibanker for en rekke banker.

- Før vi inngår en avtale om å utplassere en minibank, er det flere forhold som må avklares. Dette innbefatter blant en grundig gjennomgang av alle sikkerhetsmessige og økonomiske aspekt, men også en rekke andre forhold spiller inn. Vi har ingen kjennskap til at det har foregått ulovlig pokerspillaktivitet i disse lokalene. Vi bistår nå politiet med den informasjonen vi har tilgjengelig. I tillegg gjennomgår vi våre egne rutiner for å se på om vi må innskjerpe disse ytterligere for å ivareta og etterleve våre strenge etiske retningslinjer, sier Peter Wesenberg.