30 år i sikkerhetsbransjen

Lørdag 1. april kan Nokas se tilbake på hele 30 år i sikkerhetsbransjen. Gjennom disse årene har vi sammen med våre dyktige medarbeidere, kunder, samarbeidspartnere og leverandører bygget et solid sikkerhetsselskap, og vi fremstår i dag som Nordens eneste totalleverandør av sikkerhet, sier konsernsjef Heine Wang.

Startet opp i 1987

1.april 1987 etablerer Rune Hogsnes, Pål og Heine Wang sikkerhetsselskapet Vakt Service. På denne tiden er det allerede registrert rundt 450 små og store vaktselskap i Norge, men det stopper ikke de tre unge herrene fra å satse i sikkerhetsbransjen.

Selskapet skal fokusere på mobilvakttjeneste og 1. juni samme år blir Vestfold Fylkesmuseum, Slottsfjellsmuseet, den første kunden i selskapets historie. Dagene går med til drift og salg og mobilvakttjeneste på nattestid. Vakt Service får god mottakelse i markedet og vokser raskt. Gründerne vet at om man skal lykkes i et marked med sterk konkurranse fra veletablerte sikkerhetsselskaper, så vil det kreve tøffe tak. I den første strategiplanen står det at det vil kreve blod, svette og tårer (forkortet BST) for å lykkes. Innebygget teft for de riktige oppkjøpene, god forretningsforståelse og nøysomhet blir viktige elementer de neste årene. Tidlig viser det seg at Vakt Service, senere Nokas, har potensiale til å bli noe langt større enn et Vestfold-selskap, om man spiller kortene riktig.

Totalleverandør og betydelig samfunnsaktør

30 år senere omsetter selskapet for nesten NOK 5 milliarder og Nokas har rundt 9000 dyktige medarbeidere med på laget sitt. Gjennom disse årene har Nokas vokst til å bli en totalleverandør av sikkerhet og kontanthåndtering med hele Norden som sitt hjemmemarked.

I dag leverer Nokas tjenester i alle kundesegmenter fra boligalarm til integrerte kombinasjonsløsninger i høysikkerhetsmarkedet med strenge krav til sikkerhet, kompetanse og gjennomføringskraft. Det offentlige kjøper også mer av oss enn noen gang før. Vi er blitt en betydelig samfunnsaktør og ivaretar viktige sikkerhetsfunksjoner i samfunnet. Våre tjenester er dessuten ISO- sertifisert og tilfredsstiller alle myndighetskrav i landene vi opererer i.

Vi bryr oss!

I Nokas bryr vi oss om våre kunder, våre medarbeidere og vår omverden. Våre ansatte er våre viktigste ambassadører og er nøkkelen til vår suksess. Alle som jobber i Nokas hjelper oss til å nå våre mål om å produsere høy kvalitet på produktene og tjenestene vi leverer til kundene våre hver eneste dag. Driftsåret Nokas har lagt bak seg er selskapets beste og Nokas står godt rustet for fremtiden.

- Denne suksesshistorien har vært mulig takket være manges innsats, sier konsernsjef Heine Wang. Jeg er veldig takknemlig for alle de gode medarbeiderne som hver dag bidrar positivt og som har fått et eierskap til både Nokas og ikke minst jobben vi gjør. Nokas har i dag et viktig ansvar for infrastrukturen i de skandinaviske land og vi har den siste tiden fått dokumentert at vi ved flere tilfeller bidrar til å redde liv og store verdier. Samtidig er Nokas et privat selskap med kommersielle interesser. Det er viktig at vi skaper positive resultater slik at vi både kan sikre arbeidsplasser og investere for fremtiden.

30- åringen Nokas er ikke lenger et gründer- selskap, men står meget godt på egne ben og har en spennende fremtid. Både på kapital og aksjonærsiden arbeider ledelsen med å sikre at selskapet kan få en ytterligere lønnsom vekst og være en god arbeidsplass for alle.

- Med fokus på fremtiden er vår markering beskjeden. Jeg ønsker likevel å takke hver og en av våre medarbeidere, kunder, samarbeidspartnere og leverandører for at dere alle er en del av historien vår. Vår strategi for fremtiden ligger klar hvor vi skal ta store steg også i årene som kommer, avslutter Heine Wang.