Nokas gjør strategiske grep for å sikre tilførsel av kontanter til det norske markedet i årene som kommer

Selv om kontantmengden i Norge er relativt stabil, har kontantandelen av totalt antall transaksjoner gått vesentlig ned. Forbruksmønsteret har endret seg og etterspørselen etter kontanter er synkende. Lovpålagte myndighetskrav og forventet etterspørsel medfører at Nokas iverksetter nye tiltak som skal sørge for tilgang til kontanter, også i årene som kommer.

Noe av nedgangen i kontantandelen skyldes nye elektroniske betalingsløsninger som reduserer kontantbruken både hos næringslivskunder og hos forbrukerne. Kontanttilbudet i bankfilialer er dessuten redusert og butikkene har mindre kontanter etter at «Bank i butikk» har blitt fjernet. Det er blitt færre muligheter for uttak og få muligheter for innskudd for privatpersoner. Tilgjengeligheten har dermed blitt svekket.

I Norge omsetter Nokas for rundt 430 millioner innen kontanthåndtering. Tall fra våre egne tellesentraler bekrefter samfunnsutviklingen og viser en årlig volumnedgang på rundt 10 %. Antall transaksjoner i minibankene våre følger samme trend.

Tilpasser oss markedet

I en årrekke har Nokas vært en tydelig aktør i verdimarkedet og tatt et samfunnsansvar for å sikre tilgang til kontanter. For å ivareta en slik rolle har vi vært opptatt av tidlig å fange opp nye trender samt tilpasse og utvikle oss i takt med markedets etterspørsel og forventninger. I årene som kommer mener vi dette vil bli enda viktigere.

Nokas skal sørge for en stabil leveranse av kontanter i årene som kommer

Nokas målsetting er å effektivisere distribusjon av kontanter for å opprettholde tilgjengeligheten, slik at tilbudet til markedet etterlever lovpålagte krav. For kunder som ønsker seg en partner som kan ta helhetlig ansvar for verdihåndteringen, skal Nokas være den naturlige løsningen.

Ny struktur

I disse dager bygger vi derfor en ny struktur som er rigget for videre utvikling. Med vårt landsdekkende totalapparat av vakt- og verdihåndteringstjenester i ryggen, har Nokas en unik mulighet til å utvide markedstilbudet og effektivisere tjenestetilbudet. I denne satsingen ligger det blant annet at vi oppretter et utvidet nasjonalt logistikknettverk. Det betyr en mer dynamisk ruteplanlegging, økt kapasitet, mer fleksibilitet og at vi kan påta oss oppdrag vi hittil har måttet si nei til.

Videre samler vi vår telleproduksjon i færre kompetansemiljø. Dette for å øke kvaliteten, styrke våre standardiserte prosesser og for å optimalisere våre tjenester. Vårt produksjonsmiljø i Bergen blir samlet i en slagkraftig enhet i Stavanger i januar 2019. Likeledes vil vår telleproduksjon i Trondheim bli overført til vårt operasjonsmiljø i Oslo. Dette vil skje i november 2018.

Ingen praktiske konsekvenser for våre kunder

Våre kunder vil være uberørt av endringen da vi samtidig styrker logistikkressursene vesentlig. Verdiflyten vil bli håndtert etter nåværende frister og sikkerheten vil som alltid være i henhold til våre strengeste krav. Våre kunder vil fortsatt kunne bestille veksel og få sine oppgjør inn på konto på samme måte som de gjør i dag.

 Vi bryr oss om våre medarbeidere

I Nokas bryr vi oss om mennesker og verdier. Medarbeidere som blir direkte berørt av den nye organiseringen vil derfor bli tilbudt andre stillinger i Nokas.

For mer informasjon, ta kontakt med din kundekontakt i Nokas. Hvis du har spørsmål vedrørende dine tjenester i denne sammenheng, så kan du ta kontakt med vårt kundesenter på mail post@nokas.com eller på telefon 915 02580.