Informasjon om endring i oppgjør til DNB konti

NB! VIKTIG INFO til kunder av Nokas Verdihåndtering AS som mottar oppgjør på DNB konto. Oppgjøret endres fra og med onsdag 23. november 2022.

Som følge av endrede krav i EUs betalingstjenestedirektiv og anti-hvitvask bestemmelser vil Nokas Verdihåndtering AS gjøre endringer i måten vi utbetaler til kunder med DNB konto. Dette gjelder nattsafeoppgjør og andre betalinger fra Nokas. Disse oppgjørene vil heretter sendes fra Nokas via Danske Bank i henhold til ISO 20022 standarden.

Endringen medfører at betalingene kommer fra Danske Bank og fremstår i DNBs nettbank med mindre endringer i formatet - herunder kontoutskrift, avstemmingsfiler og lignende. Det kan derfor være du må tilpasse din avstemmingsrutine, særlig gjelder det om du benytter helt eller delvis automatisert kontoavstemming med import av bankfil til regnskaps- eller avstemmingsprogram.

Nokas sender nøyaktig samme transaksjonstekst som tidligere, så denne informasjonen vil være tilgjengelig, men kan fremkomme på et annet sted eller med annen formatering enn tidligere. De kvitteringer eller bokføringsfiler (CER, XML osv) som du mottar fra Nokas Verdihåndtering AS vil være uendret.

Endringen vil gjelde alle poseoppgjør fra og med onsdag 23. november 2022. Valutaoppgjør og autoCash Retail oppgjør vil følge snarlig etter.

Dersom du har spørsmål til endringen eller ønsker en mer detaljert beskrivelse så kan du kontakte vårt kundesenter per e-post til post@nokas.com med emnefelt «Endring DNB» eller på telefon +47 915 02580.