Teknik & Bevakning

0775-500 700

Värdehantering

010-222 6000

Logga in till portaler Visa menyn

Välkommen till Nokas

Svensk Bevakningstjänst AB köps av Nokas
Nokas tillkännager ett nytt stort uppköp på den svenska säkerhetsmarknaden – Svensk Bevakningstjänst AB köps upp av Nokas AS

Nokas ökar sina marknadsandelar väsentligt och kommer efter köpet av Svensk Bevakningstjänst (SBT) att öka sin omsättning i Sverige till ca 1,6 mdr SEK. Nokas har på kort tid vuxit till ett av Nordens största koncerner i säkerhetsbranschen och kommer efter köpet av SBT att få en total omsättning på närmare 4,5 mdr NOK, med över 7500 anställda.

Nokas autoCash ® lanseras i Nederländerna
Den holländska livsmedelsjätten Deen har valt Nokas autoCash® för att effektivisera och säkra kontanthantering på sina stormarknader.

Tester har visat mycket goda resultat både vad gäller ökad säkerhet för de anställda samt minskad tid och totalkostnad i

Nokas Larmcentral slås ihop med Svensk Bevakningstjänsts Larmcentral i Göteborg
Som ett steg i företagssammanslagningen i samband med Nokas uppköp av Svensk Bevakningstjänst, flyttar Nokas sin larmcentral till Svensk Bevakningstjänsts befintliga verksamhet på August Barks gata i Göteborg per den 1 april.
Tack för att du besökte oss på SKYDD!
Stämningen var hög i vår monter på SKYDD2014. Vi tackar för besöken från kunder, leverantörer och alla andra.

Nokas förvärv av G4S Norge godkänns av Konkurrensverket.
Konkurrensverket har sedan slutet av oktober 2013 arbetat med Nokas förvärv av G4S Norge. Myndigheten meddelade idag att de inte har några invändningar mot förvärvet. Köpet av G4S Norge kommer alltså ske i slutet av januari 2014.

Avtalet innebär att Nokas AS förvärvar 100 % av aktierna i det engelskägda G4S i Norge. Nokas är en leverantör av säkerhetstjänster på den skandinaviska marknaden för värdehantering, larm- och bevakningstjänster, säkerhets- och rådgivningstjänster. Efter förvärvet har Nokas ca 5 000 anställda och en årlig omsättning på nästan 3,6 miljarder.

Nokas gör nya förvärv på den danska Säkerhetsmarknaden
EF SIKRING blir en del av Nokaskoncernen.

Nokas köper 60 % av aktierna i EF SIKRING i Danmark. Nokas har under kort tid vuxit till att bli ett av Nordens största säkerhetskoncern och får efter uppköpet av EF SIKRING en total omsättning på närmare NOK 4,5 miljarder och har fler än 7500 anställda. Nokas tar nu steget fullt ut på den danska säkerhetsmarknaden.

Nya uppdrag för Nokas Bevakning i Sverige

Nokas har tecknat flera nya avtal för bevakningsuppdrag i södra och västra Sverige. Störst är uppdraget i Malmö Citytunnel och Malmö Central.