Transport och logistik

Nokas teknik skyddar tillgångar

Larmcentralens tjänster

Larmcentralen är knutpunkten

Passagesystem

Mer kontroll med passagesystem

Stationära tjänster

Skräddarsydd bevakning på plats

Transport och logistik

Rätt teknik minskar antalet stölder
Svinn och stölder ur terminaler och transporter blir tyvärr allt vanligare. Med hjälp av kameraövervakning och passagekontroll bygger man bort risken för att obehöriga vistas i terminaler och logistikhallar.

  • Med intelligent kameraövervakning och videoanalys kan man både identifiera personer som rör sig vid godsuppställningsplatser och spåra godsets rörelse med inspelat material.
  • Aktiv kameraövervakning på lastbilsparkeringar och inhängnader ger omedelbart larm till larmoperatör som snabbt kan vidta åtgärder med väktare och polis. 
  • Godkända brandlarm och släckningssystem aktiveras då eventuell brand utbryter
  • Särskilda ytor med extra stöldbegärligt gods kan larmas både på traditionellt sätt och med hjälp av kameraövervakning.

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information

Den 1 januari 2020 bytte Nokas namn till Avarn Security. Värdehanteringen fortsätter under namnet Nokas. Under våren lanserar Avarn en ny webb.

Läs mer

Nokas byter namn ...