Där säkerheten är maximal

Nokas skyddsvakter bevakar några av Sveriges viktigaste säkerhetsklassade anläggningar.

Bevakning med särskilda krav

Där säkerheten behöver vara extra hög, där finns Nokas skyddsvakter. Det handlar om samhällsviktiga anläggningar, där kravet på säkerhet är maximalt.

Speciell utbildning

För att få arbeta som skyddsvakt genomgår man skyddsvaktsutbildning. Efter utbildning erhålls ett förordnande från länsstyrelsen.

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information

Den 1 januari 2020 bytte Nokas namn till Avarn Security. Värdehanteringen fortsätter under namnet Nokas. Under våren lanserar Avarn en ny webb.

Läs mer

Nokas byter namn ...