Ge nycklarna till oss och sov gott

Målet med den ronderande bevakningen är att skapa en trygg och säker arbetsmiljö samt i möjligaste mån förebygga och förhindra incidenter.

Nokas säkrar fastigheter och områden

Målet med den ronderande bevakningen är att upptäcka och förebygga skador och oönskade händelser som inbrott, brand och vattenläckage. Vi ronderar utifrån kundens speciella önskemål och kan vara på plats varje natt - 365 dagar om året.

Effektiv bevakning

Bevakningen utförs av väktare med mycket god kännedom om sitt område och som snabbt kan bedöma vilka insatser och åtgärder som situationen kräver. Utifrån företagsspecifika rutiner som utarbetas tillsammans med kunden skapas instruktioner som väktaren arbetar efter när ronden genomförs. 

Bevakning med hund

Bevakning med hund används vid rondering där hundens välutvecklade doftsinne och hörsel gör att väktaren får bättre kontroll över situationen. Rondering med hund ger även en större auktoritet och högre säkerhet då hunden alltid har en strävan efter att försvara sitt område och sin hundförare.

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information

Den 1 januari 2020 bytte Nokas namn till Avarn Security. Värdehanteringen fortsätter under namnet Nokas. Under våren lanserar Avarn en ny webb.

Läs mer

Nokas byter namn ...