Vem rör sig i lokalerna?

Ett bra passagesystem ger en högre nivå av kontroll och bidrar till att skapa en trygg arbetsplats.

Passagesystem och tillträdeskontroll

Med ett passagesystem styr man enkelt vem som har tillträde till lokalerna och under vilka tider. Passagesystemet ger kostnadseffektiva lösningar både i skaldörrar till fastigheten men även inne i lokalerna. Ni kan med fördel välja ett integrerat system som sammankopplar passagesystem, inbrottslarm och porttelefoni via en mjukvara för enkel administration.

Kodlås

För enklare tillträdeskontroll kan kodlås nyttjas. Det kan vara en passande lösning i omklädningsrum och interna förråd.

Tvättstugebokningar
Tvättstugebokning är en elektronisk ”tvättdagbok” som finns både som lokal bokning eller bokning via internet. Systemet kan integreras med fastighetens passagesystem och styr allt ifrån bokningar, tillträde till tvättstugan, tvättidens längd och val av maskiner. Fördelar med systemet:

  • Kontroll
  • Personlig trygghet
  • Flexibelt

Kontakta oss för mer information

Hej, ställ en fråga så ska vi hjälpa dig. Beskriv ditt ärende så hittar vi rätt kundtjänst snabbt.

Den 1 januari 2020 bytte Nokas namn till Avarn Security. Värdehanteringen fortsätter under namnet Nokas. Under våren lanserar Avarn en ny webb.

Läs mer

Nokas byter namn ...