parkeringsvakter trafiksäkerhet

Utbildningar Parkering

Vi utbildar din personal

På plats för att öka trafiksäkerheten

Nokas parkeringsvakter ser till att inga hinder stoppar trafiken och bidrar till att öka säkerheten och framkomligheten i trafiken.

Med fokus på trafiksäkerhet

Parkeringsvakten bidrar till en ökad trafiksäkerhet i bostadsområden och stadsmiljö. Att informera om parkeringsregler och hänvisa till lämpliga parkeringsområden ingår i arbetet, liksom att kontrollera att erlagda avgifter och tillstånd är korrekta.

Underlättar administrationen

Våra parkeringsvakter arbetar på tomtmark och gatumark, och vi hanterar hela processen, från utfärdande av kontrollavgifter till administration och handläggning av ärenden.

Parkeringsautomater och telefonparkering

Nokas erbjuder också service av parkeringsautomater med våra utbildade tekniker. Vi kan även installera och driftsätta egna eller kunders parkeringsautomater samt tillhandahålla service, reparationer och utrustning och kontant- och kontokorthantering med löpande redovisning till kund. 

Vi erbjuder också bra och förmånliga lösningar med telefonparkering.

Kontakta oss

Hej, ställ en fråga så ska vi hjälpa dig. Beskriv ditt ärende så hittar vi rätt kundtjänst snabbt.

Den 1 januari 2020 bytte Nokas namn till Avarn Security. Värdehanteringen fortsätter under namnet Nokas. Under våren lanserar Avarn en ny webb.

Läs mer

Nokas byter namn ...