Med säkerheten i centrum

Där många människor samlas arbetar Nokas ordningsvakter med att skapa trivsel och trygghet.

Tryggar offentliga platser

Nokas ordningsvakter arbetar bland annat i kollektivtrafiken, köpcentrum, på hotell och sjukhus. Ordningsvaktens arbete skiljer sig från väktarens eftersom ordningsvakten har större rätt att ingripa vid ordningsstörande.

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information

Under 2020 byter Nokas namn till Avarn Security. Värdehanteringsverksamheten fortsätter under namnet Nokas.

Läs mer

Nokas byter namn ...