Med säkerheten i centrum

Där många människor samlas arbetar Nokas ordningsvakter med att skapa trivsel och trygghet.

Tryggar offentliga platser

Nokas ordningsvakter arbetar bland annat i kollektivtrafiken, köpcentrum, på hotell och sjukhus. Ordningsvaktens arbete skiljer sig från väktarens eftersom ordningsvakten har större rätt att ingripa vid ordningsstörande.

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information

Den 1 januari 2020 bytte Nokas namn till Avarn Security. Värdehanteringen fortsätter under namnet Nokas. Under våren lanserar Avarn en ny webb.

Läs mer

Nokas byter namn ...