Mobila tjänster

Förebyggande och trygghetsskapande

Kontakta oss

Våra väktare bidrar till en trygg arbets- och boendemiljö

Mobila tjänster innebär olika typer av ronderande bevakning, där väktarens närvaro leder till en ökad trygghet för boende och företag.

Flexibel bevakning

Väktaren upptäcker risker och kan vidta åtgärder, till exempel kontakta polis, ambulans, brandkår eller fastighetsjour. Det är en flexibel lösning, som anpassas utifrån kundens behov.

Exempel på tjänster:

  • Områdesbevakning - flera företag går samman och delar på bevakningen
  • Kvartersbevakning - bidrar till en trygg boendemiljö
  • Larmutryckning med larmåtgärd - för att avvärja och åtgärda
  • Hundtjänster - hunden är ett stöd för väktaren och upptäcker snabbt ovälkomna besökare
  • Störningsjour - kontakt med störande hyresgäster

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information

Den 1 januari 2020 bytte Nokas namn till Avarn Security. Värdehanteringen fortsätter under namnet Nokas. Under våren lanserar Avarn en ny webb.

Läs mer

Nokas byter namn ...