Det börjar med fysisk säkerhet

Ibland är det bara ett bra lås som behövs för att hålla inkräktare ute. Andra gånger krävs det mer. Är du osäker på vad som är bäst för dig, hjälper vi dig gärna.

Professionella lösningar

Våra lösningar för lås tar hänsyn till regelverken kring tillträdesskydd, utrymningsregler, brand- och tillgänglighetskrav, samtidigt som ekonomin hela tiden finns i vårt fokus.

Låssystem

Låssystem omfattar cylindrar med mekaniska nycklar. Låssystem byggs upp och levereras utifrån kundens önskemål och krav på tillträdesskydd och försäkringskrav i olika säkerhetsnivåer, allt efter behov. Fördelar:
  • Ekonomi
  • Nyckelkontroll
  • Begränsad flexibilitet
  • Enkel installation

Elektroniska låssystem

Elektroniska nycklar/cylindrar medger möjligheten att styra tillträde, bortspärrning av förlorade nycklar, ändringar i nyckelpassningar och med en bibehållen kontroll över tid av nycklar och cylindrar. Fördelar: 
  • Bra flexibilitet
  • Nyckelkontroll
  • Tidsstyrning, tillträdesschema, kontroll av borttappade nycklar
  • Enkel installation

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information

Den 1 januari 2020 bytte Nokas namn till Avarn Security. Värdehanteringen fortsätter under namnet Nokas. Under våren lanserar Avarn en ny webb.

Läs mer

Nokas byter namn ...