Kurs och konsultation

Vi stärker och utvecklar dina medarbetare

Skydds- och konsulttjänster

Minska risken för hot mot medarbetaren

Säkerhetsutbildningar

Kompetensutveckling minskar risker

Utbildningar Parkering

Vi utbildar din personal

Vi utvecklar dina medarbetare

Den mänskliga faktorn är den viktigaste utmaningen för att minska företagets säkerhetsrisker. Ett förebyggande arbete genom kompetensutveckling är det effektivaste sättet att minska risken för incidenter med osäker, minskad eller stoppad leveransförmåga som resultat.

Förebyggande arbete

Vi skräddarsyr utbildningar efter våra kunders behov inom bland annat säkerhet, arbetsmiljöfrågor och krishantering, för att minska säkerhetsrisker och i slutänden bidra till att säkerställa leveransförmågan.

Utbildning leder till ökad säkerhet

Med utgångspunkt i en gedigen pedagogisk och praktisk erfarenhet kompetensutvecklar vi grupper och individer i att hantera situationer och utföra uppgifter på bästa sätt i ett specifikt sammanhang. Det är ett effektivt sätt att öka trygghet och medarbetarnas kunskap – och samtidigt den största förbättringsåtgärden för ökad säkerhet.

Exempel på utbildning:

  • Allmän säkerhetsutbildning
  • Arbetsmiljö
  • Brandskydd
  • Hotell- och receptionssäkerhet
  • Konflikthantering
  • Risk- och säkerhetsanalys
  • Självskydd

 

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information

Den 1 januari 2020 bytte Nokas namn till Avarn Security. Värdehanteringen fortsätter under namnet Nokas. Under våren lanserar Avarn en ny webb.

Läs mer

Nokas byter namn ...