Kontor, fastighet och bostad

Vi bidrar till en tryggare miljö och säkrare arbetsplats

Våra väktare och tekniska lösningar skapar trygghet

Nokas erbjuder heltäckande säkerhetslösningar för företag och fastighetsägare.

Våra väktare ronderar och åtgärdar larm när kontoret, fastigheten, området eller lokalerna är obemannade. För att utöka skyddet kan vi montera kameror på utsatta ställen, som kopplas till vår larmcentral. Larmoperatörerna kan vid varje larm snabbt agera och besluta om vidare åtgärder, till exempel utryckning av väktare eller att tillkalla fastighetsjour, polis, ambulans eller brandkår.

Vi erbjuder även brandskydd, telefonpassning, fastighetsjour, störningsjour och trygghetsvärdar.

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information