Kontor, fastighet och bostad

Vi bidrar till en tryggare miljö och säkrare arbetsplats

Automatiska dörröppnare

Fokus på tillgänglighet

Brandlarm

Upptäck brand i ett tidigt skede

Inbrottslarm

Investera i en egen säkerhetsanläggning

Larmcentralens tjänster

Larmcentralen är knutpunkten

Lås och låssystem

Bra lås kan hålla inkräktaren ute

Mobila tjänster

Väktarens närvaro ökar tryggheten och förebygger incident ..

Passagesystem

Mer kontroll med passagesystem

Stationära tjänster

Skräddarsydd bevakning på plats

Säkerhetsutbildningar

Kompetensutveckling minskar risker

Utbildningar Parkering

Vi utbildar din personal

Våra väktare och tekniska lösningar skapar trygghet

Nokas erbjuder heltäckande säkerhetslösningar för företag och fastighetsägare.

Våra väktare ronderar och åtgärdar larm när kontoret, fastigheten, området eller lokalerna är obemannade. För att utöka skyddet kan vi montera kameror på utsatta ställen, som kopplas till vår larmcentral. Larmoperatörerna kan vid varje larm snabbt agera och besluta om vidare åtgärder, till exempel utryckning av väktare eller att tillkalla fastighetsjour, polis, ambulans eller brandkår.

Vi erbjuder även brandskydd, telefonpassning, fastighetsjour, störningsjour och trygghetsvärdar.

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information

Den 1 januari 2020 bytte Nokas namn till Avarn Security. Värdehanteringen fortsätter under namnet Nokas. Under våren lanserar Avarn en ny webb.

Läs mer

Nokas byter namn ...