Industri och verkstäder

Med oss som leverantör kan du ägna dig åt din kärnverksamhet

Brandlarm

Upptäck brand i ett tidigt skede

Inbrottslarm

Investera i en egen säkerhetsanläggning

Larmcentralens tjänster

Larmcentralen är knutpunkten

Lås och låssystem

Bra lås kan hålla inkräktaren ute

Mobila tjänster

Väktarens närvaro ökar tryggheten och förebygger incident ..

Passagesystem

Mer kontroll med passagesystem

Skydds- och konsulttjänster

Minska risken för hot mot medarbetaren

Stationära tjänster

Skräddarsydd bevakning på plats

Produktion utan onödiga avbrott

Bidrar till en säker produktion

Nokas väktare och skyddsvakter ansvarar varje dag för inpassering, receptioner, säkerhetskontroller, kontroll av brandskydd och avsökning av gods, för att nämna några exempel. Allt för att säkerställa att inga avbrott i produktionen sker och för att hålla en hög nivå på säkerheten.

Vi ansvarar även för det tekniska

Med ett passagesystem och kameraövervakning över entréområden och känsliga punkter, har du alltid kontroll över vad som händer och sker i verksamheten. När arbetsdagen är slut kan du känna dig trygg med att ordentliga lås, ett aktiverat inbrottslarm och godkänt brandlarm bevakar verksamheten och skyddar mot stölder och brand, vilket kan leda till produktionsbortfall.

Nokas erbjuder även ensamlarm vid skiftgångar med mindre personalstyrkor på olika tider av dygnet.

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information

Den 1 januari 2020 bytte Nokas namn till Avarn Security. Värdehanteringen fortsätter under namnet Nokas. Under våren lanserar Avarn en ny webb.

Läs mer

Nokas byter namn ...