För att skydda medarbetare och värden

Med försäkringsbolagens ökade krav är det en självklarhet för många företag att investera i en egen säkerhetsanläggning.

En säker arbetsplats

Med ett inbrottslarm skapas en trygg arbetsplats, störningar minimeras och produktionsbortfall undviks. Syftet med ett inbrottslarm är att så tidigt som möjligt detektera ett intrång i de lokaler eller områden det är ämnat att skydda, för att sedan möjliggöra en snabb och korrekt åtgärd via uppkoppling mot larmcentral.

Inbrottslarm kan även integreras med till exempel ett passagesystem.

Nokas projekterar och installerar godkända och ändamålsenliga inbrottslarmanläggningar åt våra kunder.

Kontaka oss för mer information

Hej, ställ en fråga så ska vi hjälpa dig. Beskriv ditt ärende så hittar vi rätt kundtjänst snabbt.

Den 1 januari 2020 bytte Nokas namn till Avarn Security. Värdehanteringen fortsätter under namnet Nokas. Under våren lanserar Avarn en ny webb.

Läs mer

Nokas byter namn ...