Kommun och landsting

Tillgänglighet utan att tumma på säkerheten

Automatiska dörröppnare

Fokus på tillgänglighet

Brandlarm

Upptäck brand i ett tidigt skede

Inbrottslarm

Investera i en egen säkerhetsanläggning

Larmcentralens tjänster

Larmcentralen är knutpunkten

Lås och låssystem

Bra lås kan hålla inkräktaren ute

Mobila tjänster

Väktarens närvaro ökar tryggheten och förebygger incident ..

Nokas autoCash Drop

Världens minsta bankfilial

från 4 900 kr

Nokas autoCash Recirk

Den kompletta lösningen

från 12 000 kr

Passagesystem

Mer kontroll med passagesystem

Skydds- och konsulttjänster

Minska risken för hot mot medarbetaren

Stationära tjänster

Skräddarsydd bevakning på plats

Säkerhetsutbildningar

Kompetensutveckling minskar risker

Utbildningar Parkering

Vi utbildar din personal

Uttagsautomater

En efterfrågad tjänst

Värdetransport

Värdehämtning hos er

fr 1 290/mån

För ett tryggare Sverige

Tillgänglighet och öppenhet behöver inte betyda osäkerhet. I kommunhus och på sjukhus måste allmänheten kunna få tillträde utan att säkerhet och trygghet åsidosätts. 

Nokas medarbetare gör skillnad - varje dag

Nattetid utför vi kommunbevakning, där Nokas väktare arbetar förebyggande genom att bygga relationer och interagera med kommunens invånare. På så vis fungerar vi som ett stöd i uppdragsgivarens trygghetsskapande arbete. Nokas ordningsvakter finns på plats på sjukhus och kommunhus för att skapa en trygg och säker miljö. 

Rätt teknik ökar säkerheten

Med passagesystem och besöksregistrering skapas både säkerhet och tillgänglighet samtidigt som både besökare och anställda kan känna sig trygga. Handikappsanpassade dörrmiljöer med dörrautomatiker kopplas lätt ihop med säkerhetssystemet. Porttelefoner vid obemannade entréer möjliggör för besökaren att nå den som söks, samtidigt som säkerheten bibehålls. Kameraövervakade parkeringar och parkeringshus ökar känslan av trygghet samtidigt som risk för bilinbrott minskar.

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information

Den 1 januari 2020 bytte Nokas namn till Avarn Security. Värdehanteringen fortsätter under namnet Nokas. Under våren lanserar Avarn en ny webb.

Läs mer

Nokas byter namn ...