Säker byggarbetsplats - alla tider på dygnet

Stationär eller ronderande bevakning

Nokas utför dagligen byggarbetsplatsbevakning på både större och mindre områden. Våra väktare kan vara på plats dygnet runt, eller söka av byggarbetsplatsen som en del av en ronderande bevakning, en eller flera gånger per dygn. Väktarnas uppdrag är att säkerställa att de som befinner sig på området har rätt till detta och att korrekt skyddsutrustning bärs. 

Fullständig kontroll

Vi kan utföra ID-kontroll och sköta mottagning av besökare och gods, och på det sättet ha full kontroll över vem som är på plats vid olika tidpunkter. Skulle ett inbrotts- eller brandlarm utlösa kan väktaren snabbt vara på plats och få kontroll över situationen.

Byggbevakning

Kontakta oss för mer information

Den 1 januari 2020 bytte Nokas namn till Avarn Security. Värdehanteringen fortsätter under namnet Nokas. Under våren lanserar Avarn en ny webb.

Läs mer

Nokas byter namn ...