Vi kontrollerar ditt brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete är ett myndighetskrav. För att avlasta din organisation kan Nokas utföra kontroll av brandskyddet i samband med rondering. 

Rätt utfört kan systematiskt brandskyddsarbete minska risken för avbrott och öka produktionssäkerheten. Dessutom utgör det ett underlag för myndigheternas tillsyn och ansluter sig till de krav på intern kontroll av arbetsmiljön som återfinns i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete.

Exempel på innehåll i tjänsten:

  • Brandskyddskontroller som utförs av ordinarie väktare
  • Besiktning av byggnader
  • Upprättande av orienteringsritning och SBA-protokoll
  • Registrering av uppgifter i webbdatabas
  • Utbildning av personal

Kontakta oss för mer information

Hej, ställ en fråga så ska vi hjälpa dig. Beskriv ditt ärende så hittar vi rätt kundtjänst snabbt.

Den 1 januari 2020 bytte Nokas namn till Avarn Security. Värdehanteringen fortsätter under namnet Nokas. Under våren lanserar Avarn en ny webb.

Läs mer

Nokas byter namn ...