Upptäck brand i ett tidigt skede och skydda liv och egendom

 

Brandlarm

Nokas erbjuder tekniska lösningar för alla typer av anläggningar och verksamheter. Våra certifierade brandingenjörer kan hjälpa till med allt från projektering till upprättande av dokumentation. Genom vårt underhållsavtal och regelbunden service garanterar vi att systemet håller den nivå som krävs.

Vi är anläggarfirma för brandlarmsystem Schneider/Pelco, UTC och Notifier.

Utrymningslarm

Utrymning kan initieras på grund av brand, men det kan också handla om gasutsläpp, syrebrist, bombhot eller annan fara som hotar. Utrymningslarm kan utformas av akustiskt, optiskt eller talat meddelandesystem. Nokas erbjuder installation och service inom samtliga segment. Genom upprättande av relevanta dokument styrker vi också att anläggningen uppfyller eventuella kravställanden från myndigheter och försäkringsbolag.

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information

Den 1 januari 2020 bytte Nokas namn till Avarn Security. Värdehanteringen fortsätter under namnet Nokas. Under våren lanserar Avarn en ny webb.

Läs mer

Nokas byter namn ...