För ökad tillgänglighet och service

Med fokus på tillgänglighet och säkerhet kring dörren kan vi hjälpa er med rätt produkt och installation oavsett om det handlar om handikappanpassningar eller installationer för att underlätta ut- och inpasseringar.

Våra områden:

  • Säkerhet kring dörren
  • Tillgänglighetsanpassningar
  • Lagar och föreskrifter
  • Ansvar

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information

Den 1 januari 2020 bytte Nokas namn till Avarn Security. Värdehanteringen fortsätter under namnet Nokas. Under våren lanserar Avarn en ny webb.

Läs mer

Nokas byter namn ...