Om Nokas-koncernen

Nokas är en totalleverantör av säkerhetslösningar och kontanthantering till offentliga och privata verksamheter

Ledande säkerhetskoncern

Nokas är en ledande säkerhetskoncern med verksamhet i Norge, Sverige, Danmark och Finland. Vår vision är att vara "Europas ledande totalleverantör av trygghet för människor och värden". Koncernen har i dag cirka 17 000 medarbetare som alla bidrar till att stödja vår slogan "Tryggheten vi ger".

Vår affärsidé

  • Genom samspel mellan människor och tekniska lösningar tryggar vi liv och värden
  • Vi gör om fysiska kontanter till elektroniska värden och tvärtom – snabbt och säkert

Koncernens affärsidé utgör grunden för alla våra beslut, tjänster och produkter.

Sund tillväxt

Nokas etablerades 1987. Jämte ledningen i bolaget är koncernens största ägare Sanok AS, Stiftelsen Fritt Ord, Nomad Holding AS, Inak 3 AS og PTW Holding AS. Under de senaste åren har Nokas vuxit betydligt genom uppköp av bolag där Nokas ser möjlighet till att skapa lönsamhet och tillväxt genom synergier och förbättrad kostnadseffektivitet. Vårt aktiva ägarskap skapar en solid ekonomisk grund med branschens lägsta personalomsättning, vilket stödjer oss i vår ambition att växa vidare i Europa genom förvärv och organisk växt.

Fokusområden

Vi skapar lönsam tillväxt genom att fokusera på våra kärnområden och därigenom ta över en större del av kundernas värdekedja så att de kan frigöra egna resurser för att fokusera på sin kärnverksamhet. 

Helägda dotterbolag i Norge

Skan-kontroll AS är ett helägt dotterbolag i Nokas.

Utöver detta är bland andra Semac AS och Nokas Skadedyrkontroll AS delvis ägt av Nokas.