Koncernledning och styrelse

Koncernledning

Vidar Berg

Tillförordnad koncernchef

Niels Erik Feilberg

Koncerndirektör, CFO

Pål Wang

Koncerndirektör Administration

Peter Wesenberg

Koncerndirektör Cash Handling/Systems

Rune Hegrestad

Koncerndirektör IT

Kalle Boumedienne

VD Nokas Teknik

Styrelse

Amund Skarholt

Styrelseordförande

Bjørnar Olsen

Styrelsemedlem

Esko Mikael Aro

Styrelsemedlem

Stein Egil Valderhaug

Styrelsemedlem

Ole Morten Karlsen

Arbetstagarrepresentant

Gunnar Bentehaugen

Arbetstagarrepresentant

Hege Charlotte Jacobsen

Arbetstagarrepresentant